Ons 3H model

Uit de analyse van meer dan 8000 synthetrons (berichten met steun uit meer dan 50 sessies) hebben we geleerd dat VERANDERING gaat over het samenspel tussen hart, hoofd en handen. Ofwel: de wil, de overtuiging en de middelen om te veranderen. Zwakte in een van de factoren kan andere voor een succesvol veranderingsproces niet worden gecompenseerd door het versterken van de andere.

Hoofd

Is de groep overtuigd van de noodzaak tot verandering, de visie, het plan? Begrijpen ze het, wat is hun analyse?

Hart

De wens om te veranderen. Wat voelt en wil de groep? Is de groep  getriggerd door een verhaal, door voorbeelden? Wat zijn de ‘buzz’woorden? Welke gedragsverandering is nodig?

Handen

Het vermogen om te veranderen. Zijn ze in staat de verandering in de praktijk te brengen? Hebben zij de nodige nieuwe organisatie, competenties, budgetten, processen, systemen en producten om te implementeren?

In de Synthetron methode wordt dit 3H-model veel gebruikt om management en leiders inzicht te geven in wat hun werknemers of belanghebbenden denken, voelen, ervaren en willen. Dit met behulp van een goed ontwikkeld script van vragen. Elke H heeft zijn eigen soort vragen.

3hmodelnl