Processtappen

Processtappen

Intake

Het begrijpen van het doel, de context en belangrijke onderwerpen. Vaak in samenwerking met een ontwerpteam met vertegenwoordigers uit de ‘crowd’ zelf.

Ontwerp

Ontwikkelen van het vragenscript en de discussie structuur in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Deze wordt gebruikt als leidraad voor de discussie. Hierbij worden het woordgebruik en de vragen  zorgvuldige afgewogen zodat die de gedachten en emoties, van alle deelnemers tijdens de discussie prikkelen (zie bijvoorbeeld 3H-model).

Werven

Het ontwerpen van de uitnodiging en benaderen van de doelgroep om deel te nemen aan de discussie. Onze ervaringen met- en voorbeelden van teksten en wervingsmethodes worden ter ondersteuning ingezet.

Betrekken

Het modereren van de discussie, aan de hand van het vragenscript, zodat de deelnemers worden betrokken in een actieve, open discussie.

Analyse

Een volledige lijst met Synthetrons is direct beschikbaar na de discussie voor verdere analyse. In de analyse: categorisering van de inhoud, benchmarking, taal en gedragsanalyse en een diepere segmentanalyse.

Rapporteren

Weergave van alle analyses in een actiegericht managementrapport, powerpointpresentatie of een praatplaat (tekening van bevindingen uit analyse)

Delen

Geef feedback: informeer de deelnemers over inhoud en proces van de discussie.