MTO nieuwe stijl

Traditionele medewerker tevredenheid onderzoeken verliezen aan kracht.

Teruglopende responscijfers en het ontbreken aan gerichte opvolging zijn veel gehoorde klachten. Het oorspronkelijke doel van MTO, medewerkers meer plezier in het werk geven, wordt vaak niet gehaald. Synthetron ontwierp een nieuwe opzet waar de medewerkers per afdeling zelf bepalen wat er anders, beter kan en wat zij en hun team daar aan kunnen bijdragen.

Voor wie?

  1. Organisaties die merken dat hun traditionele MTO aan impact verliest
  2. Organisaties die nog geen MTO hebben en daar wel mee willen beginnen
  3. Organisaties die verdieping en opvolging zoeken van hun huidige MTO

MTO nieuwe stijl voordelen web

De aanpak

Per afdeling gaan medewerkers online met elkaar in dialoog. De dialogen zijn gericht op het vinden van oorzaken en het vinden van oplossingen, acties. Het is een gestructureerde discussie aan de hand van open vragen. In de dialoog worden bijvoorbeeld vragen gesteld als: Wat is er voor nodig om meer plezier in je werk te hebben? Wat kan er beter? Hoe doen we dat? Wat kan jij of jouw team daar zelf aan bijdragen?

Indien gewenst kunnen er nog (enkele) kwantitatieve enquêtevragen worden gesteld als onderdeel van de dialoog. Deze kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid van de belangrijkste thema’s van het oude medewerker tevredenheid onderzoek. De uitkomsten van deze enquêtevragen geven management inzicht in de trendontwikkelingen ten opzichte van voorgaande en volgende jaren.

De resultaten

Per afdeling zijn de uitkomsten van de dialoog binnen een week beschikbaar. De afdeling ontvangt een rapport met grafieken van de ‘enquête’ en een lijst met per vraag de berichten waar steun voor is in de afdeling. De afdelingen krijgen een inhoudelijke terugkoppeling: wat gaat goed, wat kan beter, welke ideeën hebben medewerkers en welke actiepunten zijn geïdentificeerd. Ook is het mogelijk dat wij een workshop faciliteren om deze uitkomsten vervolgens gezamenlijk te bespreken en vervolgstappen te bepalen.

Op organisatieniveau wordt een ‘issue-map’ gemaakt van de belangrijkste thema’s die binnen afdelingen spelen. De kwantitatieve informatie wordt geconsolideerd op organisatieniveau.

 MTO nieuwe stijl beter dan traditionele vragenlijsten web

Flexibel

Elk traject wordt op maat gemaakt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. De omvang van de groepen (van 10 tot 1000 per dialoog), de uitvoering, de dialoogvragen, de terugkoppeling en de bemensing worden gezamenlijk vastgesteld.

Voordelen

Participatief -> Medewerkers denken mee aan oplossingen, bottom-up, verhoo
gt betrokkenheid
Eigenaarschap -> Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor verbeteren van het werkklimaat
Toekomstgericht -> Geeft handvaten voor volgende stappen, actiegericht, oplossingsgericht
Interactief -> Met collega’s ideeën en meningen uitwisselen op een leuke manier
Focus -> Geen lange vragenlijsten over alle onderwerpen, maar dialoog over wat medewerkers zelf belangrijk vinden
Innovatief & fun -> Onze aanpak is vernieuwend en deelnemers vinden het leuk

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met iemand uit ons team of stel uw vraag hier. We vinden het leuk om u er meer over te vertellen. Deel onze innovatieve aanpak ook gerust met anderen in uw netwerk.

Stel een vraag 

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar

 Contact

Jeanette.kalthof@synthetron.com  06 238 41 440

Lucasdejong@synthetron.com  06 438 67 226

Leo.dijkema@synthetron.com  06 428 12 284

Download de flyer (NL)

Download de flyer (BE)