First national online debate on Bicycle & Safety with ANWB

Succesvol eerste virtueel debat over Fiets & Veiligheid

Op dinsdagavond 31 maart 2009 organiseerde de ANWB een eerste online discussie met haar leden. Onderwerp van dit bijzondere groepsgesprek vormde het thema ‘Fiets & Veiligheid’.
Aan de discussie werd door bijna 50 mensen deelgenomen. Zij hadden zich hiervoor via anwb.nl aangemeld. Door de toepassing van Synthetron, een speciaal online discussieprogramma, hoefden de deelnemers niet naar Den Haag te komen. Men kon gewoon vanuit huis, vanachter de eigen computer meedoen.

Om iedereen te laten wennen aan de vorm van discussiëren, werd begonnen met open vragen. Vervolgens werd het gesprek gaandeweg gestuurd in de richting van vooraf door het team Fiets & Veiligheid o.l.v. Paul Makken en Synthetron gedefinieerde stellingen.

Tijdens de discussie kwam vooral de zorg voor de fietsveiligheid van kinderen als belangrijk onderwerp naar voren. Ook waren de deelnemers niet tevreden over de kwaliteit van de fietspaden in Nederland en het soms asociale gedrag van bepaalde weggebruikers. Natuurlijk kwam ook de plezierige kant van het fietsen aan bod. Hier voerden bekende thema’s als lekker buiten bezig zijn en werken aan de eigen conditie de boventoon.

Met elkaar plaatsten de deelnemers binnen een tijdsbestek van 60 minuten ruim 1.000 berichten. Die berichten leidden tot een totaal van 150 stellingen met een meer dan gemiddeld draagvlak.

De avond werd besloten met de selectie van een drietal stellingen die tijdens de publieke debatten verder worden besproken. Deze debatten worden aansluitend aan de vier regionale ledenvergaderingen (eind april/ begin mei) georganiseerd. Via anwb.nl/debattour is het mogelijk om ook zelf aan deze debatten mee te doen.

De online discussie vormde een goede methodiek voor co-creatie met de leden: vrijwel alle deelnemers waren positief over deze vorm van discussiëren.

ANWB: www.anwb.nl